PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM – PODPROGRAM 2018

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przystąpił do Programu POPŻ i zajmuje się dystrybucją  artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2018.
Celem głównym w ramach Podprogramu 2018 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących w okresie od sierpnia 2018 r. do czerwca 2019 r.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:

- 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej
- 1 056 zł dla osoby w rodzinie

Prosimy osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z POPŻ Podprogram 2018 o zgłaszanie się  do pracowników socjalnych Miejsko – Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.
Osoby zainteresowane zobowiązane są do wypełnienia oświadczenia o dochodzie rodziny netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

Zestaw na Podprogram 2018 artykułów spożywczych dla jednego odbiorcy obejmuje:

1. Artykuły warzywne i owocowe:

 • groszek z marchewką 3,60 kg,
 • fasola biała 3,60 kg,
 • koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
 • buraczki wiórki 1,05 kg,
 • powidła śliwkowe 1,80 kg

4. Artykuły mięsne:

 • szynka drobiowa 3,0 kg,
 • szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
 • pasztet wieprzowy 0,64 kg,
 • kabanosy wieprzowe 0,36 kg
 • filet z makreli w oleju 1,7 kg,

2. Artykuły skrobiowe:

 • makaron jajeczny 4,50 kg,
 • makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
 • ryż biały 3,0 kg,
 • kasza gryczana 1,50 kg,
 • herbatniki maślane 0,80 kg,

5. Cukier:

 • cukier biały 4 kg,
 • miód nektarowy wielokwiatowy 0,40 kg

3. Artykuły mleczne:

 • mleko UHT 7 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 2,40 kg,

6. Tłuszcze:

 • olej rzepakowy 4l,

7. Dania gotowe:

 • gołąbki w sosie pomidorowym 1,60 kg

Środki towarzyszące

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu:  

 • wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych ( zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa, grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji);
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (np. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej bezdomnym, wsparcie psychologiczno-  terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Działania realizowane w ramach środków towarzyszących w Podprogramie 2018 są finansowane z POPŻ:

 • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
 • programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny w tym darów żywnościowych).