Burmistrz Kamienia Krajeńskiego

ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kamieniu Krajeńskim

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają dokumenty w terminie do 29 listopada 2021 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim.

Szczegóły ogłoszenia dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej

https://mst-kamien-krajenski.rbip.mojregion.info/ w zakładce ,,Ogłoszenia o naborze”.