Zwracamy się z prośbą do mieszkańców gminy Kamień Krajeński do wypełnienia ankiety na potrzeby opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 – 2026

ANKIETA