Dom Dziennego Pobytu
ul. Wyspiańskiego 2
89-430 Kamień Krajeński 

Godziny otwarcia:
Od poniedziałku do piątku: 7:30 – 15:30

Dom Dziennego Pobytu jest placówką wsparcia dziennego. Udział w zajęciach przeznaczony jest dla seniorów. Działalność obejmuje w szczególności aktywizację fizyczną i umysłową seniorów, zaspakajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych oraz terapię zajęciową. W ramach zadań organizowane są spotkania okolicznościowe, imprezy kulturalno- rozrywkowe, wycieczki krajoznawcze i spotkania świąteczne. 

Prosimy osoby chętne do udziału w zajęciach Domu Dziennego Pobytu o składanie wniosków w tutejszym ośrodku w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, który stanowi podstawę do wydania decyzji skierowującej.