Z uwagi na aktualną sytuację w Polsce i na świecie Burmistrz Kamienia Krajeńskiego mając na uwadze ochronę mieszkańców naszej Gminy podjął decyzje o wstrzymaniu do odwołania osobistego przyjmowania interesantów Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych mu podległych. Jeżeli jest taka możliwość prosimy o załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem platformy e-PUAP, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

W sprawach pilnych, w których istnieje konieczność osobistego stawiennictwa prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty w Urzędzie Miejskim: tel. 52 389 45 12

Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo odwołuję wszystkie wydarzenia, imprezy, konferencje wewnętrzne i zewnętrzne organizowane przez Gminę. Powyższe decyzje są podyktowane narastającym zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem.

Prosimy Mieszkańców Gminy Kamień Krajeński powracających do Polski z wyjazdów zagranicznych – bez względu na miejsce pobytu za granicą oraz cel wyjazdu – do bezwzględnego odbycia 14- dniowej kwarantanny domowej, licząc od dnia powrotu do Polski, z uwagi na narastające zagrożenie epidemiologiczne wywołane koronawirusem COVID-19, stwarzającym bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi oraz tym samym konieczność podjęcia działań mających na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się choroby. Z uwagi na fakt, że sytuacja jest dynamiczna i trudno przewidzieć kierunki rozprzestrzeniania się wirusa, apelujemy o śledzenie bieżących komunikatów na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/