Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim w związku z poleceniem Wojewody Kujawsko –Pomorskiego z dnia 12 marca 2020 r. dotyczącym zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej wirusem SARS-CoV-2, informuje o czasowym zawieszeniu działalności Domu Dziennego Pobytu oraz Świetlicy Środowiskowej „Promyczek” w Kamieniu Krajeńskim od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r.