PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM – PODPROGRAM 2020

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przystąpił do Programu POPŻ i zajmuje się dystrybucją  artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2020.
Celem głównym w ramach Podprogramu 2020 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących w okresie od listopada 2020 r. do lipca 2021 r.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:

- 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
- 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie 

Prosimy osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z POPŻ Podprogram 2020 o zgłaszanie się  do pracowników socjalnych Miejsko – Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.
Osoby zainteresowane zobowiązane są do wypełnienia oświadczenia o dochodzie rodziny netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

Zestaw na Podprogram 2020 artykułów spożywczych w łącznej gramaturze obejmuje około 42,27 kg w tym:

1. Artykuły warzywne i owocowe:

 • fasola biała 3,20 kg,
 • koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
 • buraczki wiórki 1,40 kg,
 • powidła śliwkowe 1,50 kg,
 • groszek z marchewką 3,20 kg,
 • mus jabłkowy 1,44 kg,

4. Artykuły mięsne:

 • szynka drobiowa 2,40 kg,
 • szynka wieprzowa mielona 1,20 kg,
 • pasztet drobiowy 0,32 kg,
 • filet z makreli w oleju 1,19 kg,

2. Artykuły skrobiowe:

 • makaron jajeczny 5 kg,
 • płatki owsiane 1 kg,
 • ryż biały 2,0 kg,
 • kasza jęczmienna 1,50kg,
 • herbatniki maślane 0,4 kg,

5. Cukier:

 • cukier biały 4 kg,
 • miód nektarowy wielokawiatowy 0,5 kg

3. Artykuły mleczne:

 • mleko UHT 7 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 1,6 kg,

6. Tłuszcze:

 • olej rzepakowy 4l,

7. Dania gotowe

 • Fasolka po bretońsku 1,50 kg,

Środki towarzyszące

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu:  

 • wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych ( zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa, grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji);
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (np. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej bezdomnym, wsparcie psychologiczno-  terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Działania realizowane w ramach środków towarzyszących w Podprogramie 2020 są finansowane z POPŻ:

 • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
 • programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny w tym darów żywnościowych).